DANSK VANDTEKNOLOGI BIDRAGER MED ETABLERINGEN AF NYT ERHVERVSFYRTÅRN

DANSK VANDTEKNOLOGI BIDRAGER MED ETABLERINGEN AF NYT ERHVERVSFYRTÅRN

Regeringen er opmærksom på, at vandsektoren rummer alle forudsætninger for at indtage en global styrkeposition, og etableringen af et erhvervsfyrtårn i region Midtjylland skal gøre Danmark til et verdensførende centrum for bæredygtig vandteknologi.

Danmark har en gylden mulighed for at realisere det unikke potentiale, som vand rummer, men det kræver fokuseret samarbejde samt ressourcer til forskning og udvikling. Danmark har allerede flere stærke virksomheder i sektoren, som bidrager med innovation og positiv forandring på den globale scene, der kontinuerligt øger momentum.

Nu støtter regeringen etableringen af et nyt erhvervsfyrtårn for vandteknologi, og tildeler 76 millioner kroner af REACT-midlerne fra EU, som gives af erhvervsministeriet. Fyrtårnet skal agere vækstlokomotiv for eksisterende SMV´er, styrke iværksættermiljøet og igangsætte partnerskabsprojekter mellem videninstitutioner, virksomheder og vandselskaber til løsning af globale udfordringer.

”Vi skal have fokus på grønt iværksætteri og via modnings- og acceleratorforløb som det nye erhvervsfyrtårn kan tilbyde, skabes et innovationsmiljø hvor den nyeste viden deles. Vi skal kontinuerligt styrke engagementet i grøn teknologiudvikling da dét kan sende Danmark på et sandt væksteventyr.” Udtaler Flemming Besenbacher, Næstformand, Water Valley Denmark.

Bag REACT-ansøgningen, der er første step i opbygningen af Erhvervsfyrtårnet, står 39 partnere med CLEAN, Water Valley Denmark, Klimatorium, Aarhus Universitet, VIA University College og Aarhus Kommune som hovedprojektledere. For at sikre en succesfuld vækstrejse er der nedsat en konsortiestyregruppe med nøgleaktører fra vandsektoren og her er Ulrik Gernow, COO i Grundfos Holding A/S formand.

”I Danmark er vi verdensførende i forhold til udvikling og implementering af vandteknologi. Med erhvervsfyrtårnet for vandteknologi vil vi få endnu bedre mulighed for at udvikle sammen i vandsektoren, samt adgang til at teste og demonstrere nye innovative løsninger i stor skala overfor internationale kunder.” Udtaler Ulrik Gernow, COO, Grundfos Holding A/S og formand for erhvervsfyrtårnets konsortiestyregruppe.

Vandsektoren har, foruden et stort potentiale også et stort ansvar, da de globale udfordringer omkring vandproblematikker og klimaforandringer ikke bliver mindre. Spildevand og drikkevandsvilkår er nogle af de største udfordringer på verdensplan. Globalt set er det samlede vandspild 35-40%, og i EU er det gennemsnitlige vandspild 22-25%. Fremtiden skal skabes gennem storskalaprojekter med tværgående samarbejde og dedikeret eksportarbejde, der bidrager til den grønne omstilling ved at rense og reducere vandspild, og på den måde skabe sundere vandløb, verdenshave og biodiversitet. Kort sagt en grønnere blå planet – som også den danske økonomi vil nyde godt af.

”Water Valley Denmark har søgt REACT-midler til især storskalaprojekter, der skal fungere som fælles udviklings- og demonstrationsfaciliteter af danske løsninger. Et andet vigtigt projekt er omkring datadeling og datasikkerhed, der vil fungere som ”backbone” for kommende udviklingsprojekter. Dette muliggør, at virksomheder, forskere og studerende har adgang til kvalitetssikret data, der sikrer en øget effektivisering, optimering og styrkelse af vidensdelingen på tværs af sektoren.” Udtaler Ulla Sparre, CEO, Water Valley Denmark.

Danmark er førende inden for reduktion af vandspild, og den gode fortælling om Danmark behøver ikke være begrænset til at handle om ikoniske vindmøller, Power-to-X og termisk energi.

”I den grønne omstilling har vandsektoren en vigtig rolle og det er afgørende, at vi får udnyttet den værdifulde know-how vi besidder i Danmark. Et erhvervsfyrtårn, der danner rammen for test- og demonstrations faciliteter, giver os endnu bedre forudsætninger for at øge accelerationen af udvikling af vandteknologi.” Udtaler Anders Søndergaard Larsen, formand for Water Valley Denmark og medlem af konsortiestyregruppen.