Project name:

Water reducing, regulating and consuming project 

Den vandteknologiske SMV IN-WATER ApS får enestående mulighed for at demonstrere deres løsning i industriel skala hos ARLA Foods.

Pilotanlæg som vil blive installeret hos Arla Foods       Lud – før og efter behandling

Af 28 forskellige projekter i Fyrtårn for Vandteknologi understøtter et delprojekt ”innovationssamarbejder mellem mindre vandteknologiske virksomheder, vandsektoren og de store vandforbrugende virksomheder i fødevare- og bioressourcesektoren”. Målet er at udvikle flere nye bæredygtige løsninger, der kan øge konkurrenceevnen og styrke eksporten hos de deltagende virksomheder.  

En af de SMV’er, der har fået støtte til et innovationssamarbejde, er IN-Water fra Brabrand. De har fået mulighed for at teste deres løsninger i storskala hos Arla Foods Amba.

IN-Water ApS er en mindre vandteknologisk videns-leverandør, der fokuserer på udvikling af lukkede vand- og ressourcekredsløb i særligt fødevare- og procesindustrien til understøttelse af den grønne omstilling og en cirkulær økonomi. Blandt flere områder har IN-Water meget fokus på genvinding af vand, varme og kemikalier i rengøringsprocesser – særligt Cleaning-In-Place (CIP) systemer, som er blandt fødevare-industriens klart største vand- og resurseforbrugende processer.

En af de løsninger som IN-Water tilbyder er regenerering af brugte CIP-væsker med en fysisk/kemisk separationsproces. Normalt anvendes membranfiltrering til denne proces – men ved at anvende en proces baseret på adsorption, koagulering og flokkulering kan nogle af begrænsningerne ved membranfiltrering overvindes. Bl.a. kan processen køre ved højere temperatur og med et højere udbytte – samtidigt med at processen kan køre 24/7 uden at skulle lukkes ned for selv at rengøres.

 

”Vandfyrtårns projektet har givet os en enestående mulighed for at demonstrere vores løsning i en industriel skala hos Arla Foods samtidig med at Aalborg Universitet som uvildig vidensinstitution kan dokumentere og validere processens effektivitet”

Martin Andersen, Adm. direktør i IN-Water 

”Vi søger hele tiden nye muligheder for at gøre vores produktionsprocesser mere bæredygtige og effektive. I dette projekt kan vi teste en ny teknologi i en af vores fabrikker og dermed få erfaringer i en drift situation og derved let sammenligne med de konventionelle teknologier, som vi allerede kender”

Morten Granhøj Holm, Senior Projektleder i Arla Foods.

 

ERHVERVSFYRTÅRN FOR VANDTEKNOLOGI

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udmøntet knap 76 mio. kr. fra REACT-EU til at gøre Midtjylland til foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger til gavn for eksport, vækst og beskæftigelse i hele landet, så den grønne omstilling fremmes lokalt og globalt.

Det aktuelle delprojekt omkring grøn omstilling i fødevareindustrien har fokus på reduktion og optimering af vandforbrug, f.eks. gennem effektivisering og genanvendelse af procesvand. Her har Food and Bio Cluster været hovedansvarlige for lave match mellem SMV-teknologi virksomheder og større vandforbrugende fødevarevirksomheder samt sikre gennemførsel af de enkelte innovationssamarbejder. Dette i tæt samarbejde med Water Valley Denmark. Water Valley Denmark er stiftet af de store danske virksomheder Grundfos, AVK, Kamstrup, Danfoss, Systematic, Aarhus Vand, Aarhus Kommune, Universiteter og Viden intuitioner, som arbejder sammen om at skabe ’World’s most sustainable and efficient water cycle”.  

 

Timeframe
March 2022 – August 2023

Financing

REACT-EU

Contact

 

For yderligere information om:

Delprojektet med grøn omstilling i fødevareindustrien: Knud Hjortlund Hansen, Food & Bio Cluster, khh@foodbiocluster.dk,  mobil 23364712

Den konkrete tekniske løsning: Martin Andersen In-Water,  maa@in-water.dk, Mobil 6065 9470

Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi: Camilla Simonsen, Water Valley Denmark, csi@wvdk.com

 

Partners & Participants

Project partners:
Food & Bio Cluster, Water Valley Denmark, Water Consuming Companies and Knowledge Institutions

Participants:
Broad collaboration including Startups and SME’s

Project lead:
Food & Bio Cluster

This project is supported by