Water Valley Denmark - General Assembly

Notice of General Assembly (Generalforsamling)

24. april 2024 Dagsorden til ordinær generalforsamling den 14. maj 2024 Generalforsamlingen afholdes fra 10.30 til 11.30 hos Sejlsportscenteret, Ester Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus C 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af sidste års regnskab, herunder forslag til disponering af resultatet, til godkendelse 4. Forelæggelse til orientering af det af bestyrelsen udarbejdede budget for indeværende år 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 6. Orientering om bestyrelsens sammensætning samt valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 15 7. Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse a. Bestyrelsen indstiller at kontingent fastholdes på niveau med 2023 8. Valg af revisor – Water Valley Denmark indstiller foreningens nuværende revisor til valg 9. Eventuelt Bemærk venligst at eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes senest 30. april 2024, kl. 16.00 på info@watervalleydenmark.com

14/05/2024

Aarhus, 10.30 - 11.30

Contact: Camilla F. Simonsen

Head of Secretariat

csi@watervalleydenmark.com

+45 9310 9036